Laisvos darbo vietos iš namų


Veikla organizuojama remiantis Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principais.

laisvos darbo vietos iš namų

Užsieniečių integracijos programa toliau — UIP yra vienas iš 10 Vilniaus arkivyskupijos Carito padalinių. Ši programa rūpinasi pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje: teikia socialines, teisines, psichologines, karjeros konsultacijas, organizuoja lietuvių k.

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data.

UIP misija: liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams bei skatinti į ją įsitraukti kitus. UIP vizija: būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius telkiančia bendruomene, įgyvendinančia savo misiją, suvienyta krikščioniškų vertybių bei troškimo dirbti dėl pabėgėlių, migrantų bei trečiųjų šalių piliečių.

laisvos darbo vietos iš namų

Darbo pobūdis Organizuoti ir teikti socialinę pagalbą. Vesti individualius ir grupinius užsiėmimus. Organizuoti ir dalinti humanitarinę pagalbą.

laisvos darbo vietos iš namų

Kuruoti savanorių veiklą. Gebėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu.

Джезерак побледнел, но овладел .

Būti sąžiningu, bendraujančiu, bendradarbiaujančiu, lanksčiu, draugišku, kūrybišku, gebančiu savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. Išsilavinimas ir patirtis socialinio darbo srityje būtų privalumas.

Siūlome Galimybę dirbti ne pilnu darbo krūviu. Darbą daugiakultūrėje aplinkoje, skirtingų ir įdomių žmonių apsuptyje.

Slapukų ir privatumo politikos nustatymai Slapukai ang. Cookies Slapukai — tai nedidelės tekstinės rinkmenos, įkeliamos į Jūsų kompiuterį, kad būtų surinkta standartinė interneto žurnalo informacija bei informacija apie lankytojų elgesį.

Dinamišką profesinę kasdienybę, kurioje nelieka vietos rutinai. Laisvę, pritarimą ir pagalbą individualioms iniciatyvoms. Supervizijas, mokymus, kalbų kursus ir kitas kvalifikacijos kėlimo galimybes.

laisvos darbo vietos iš namų

Susisiekite Gyvenimo aprašymų lauksime iki lapkričio 30 d. Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Odminių g.

  1. Laisvos darbo vietos | Globos namai „Užuovėja“
  2. Laisvos darbo vietos – Valakampių socialinių paslaugų namai